TalentScan (TMA)

Wat is de Talenten Motivatie Analyse, de TMA?

TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Deze analyse brengt in kaart wat van nature aanwezig is in jouw als persoon. Het is een online vragenlijst die je in ongeveer 30 minuten invult in je eigen omgeving. Daaruit kunnen verschillende rapportages gemaakt worden, waarvan ik de twee meest gebruikte hier beschrijf.

De algemene TMA-analyse

De algemene TMA-analyse geeft een blauwdruk van jouw talenten in de vorm van beeld met grafieken en in een tekstuele omschrijving. Denk bijvoorbeeld aan het talent ‘probleemoplossend’. Er is een tekstuele samenvatting op algemeen niveau. Maar ook per onderwerp zoals communiceren, ideale werkomgeving, leidinggevende talenten, etc. Bekijk hier een voorbeeldrapportage.

Het competentiepaspoort

Competenties is een ander woord voor vaardigheden, zoals ‘klantvriendelijkheid’. Het gaat om gedrag dat zichtbaar is voor anderen zoals collega’s en je leidinggevende. In het competentiepaspoort tref je een beknopt overzicht met de competenties die makkelijk en moeilijk ontwikkelbaar zijn, gekoppeld aan de bijbehorende talenten. Bekijk hier een voorbeeldrapportage.

Andere mogelijkheden

Er zijn tal van andere mogelijkheden, zoals een Capaciteiten Analyse, Beroepen Interesse Analyse (incl Career Advisor), TMA Team Analyse, etc. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Achtergrond

De TMA heeft een wetenschappelijke basis, Het is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray en is gevalideerd.

  • Het zijn de drijfveren die worden gemeten. Daarbij staat de vraag centraal: “wat brengt jou in beweging?”. Dit is uniek, want dit is maar moeilijk te vangen in woorden! Desondanks bijzonder herkenbaar als mijn kandidaten de rapportage lezen.
  • Vanuit deze drijfveren wordt een doorvertaling gemaakt naar talenten. De volgende vraag komt aan bod: “waar ligt jouw voorkeursgedrag?”.
  • En vanuit deze talenten wordt weer een doorvertaling gemaakt naar competenties, een ander woord voor vaardigheden. Hier heb je het over meetbaar gedrag, vaak te lezen in een vacaturetekst of functieomschrijving.

Klinkt best complex, maar de inzichten en handvatten die eruit komen zijn lekker concreet en zeer waardevol! Dit lees je ook terug in mijn referenties.

Waarom gebruik ik de TMA?

De meeste tools brengen alleen de drijfveren in kaart, dit vind ik nog te abstract. Andere tools meten alleen competenties, maar is wel lekker concreet. Wat je dan nog niet weet: is dit wat jij van nature makkelijk en met plezier ontwikkelt?

Ik heb er lang over gedaan om een tool te vinden waarbij ik het gevoel had “hiermee kan ik mijn kandidaten écht verder helpen!”. De TMA is de enige tool die een compleet beeld geeft: drijfveren, talenten én competenties. Het wordt zichtbaar of je bepaalde competenties kunt ontwikkelen omdat je inderdaad de talenten hiervoor hebt, je hebt het van nature in je. En zeker dit laatste vind ik zeer waardevol omdat juist dit de concrete handvatten biedt die ik graag aan mijn kandidaten geef. Daarnaast is het gevalideerd met een wetenschappelijke basis. Zoals gezegd, ik hou van grondig, lekker praktisch én actie!

Wat levert TMA op?

Het levert concrete handvatten voor jouw ontwikkeling, zowel op persoonlijk vlak als in het werk. Het geeft inzicht in wie je werkelijk bent én wat jij nodig hebt vanuit jou omgeving om te kunnen floreren! Meer weten? Neem contact met mij op.

NB. De voorbeeldrapportages gaan uiteraard over een fictief persoon.

Neem contact met mij op

Vul onderstaande velden in en ik neem contact met u op.