Werkgever

Werkgevers – Talent laat de organisatie floreren!

Waar loop je tegenaan als werkgever?

Als werkgever wil je het beste uit je werknemers halen. Je wil je werknemers inzetten op hun talenten om tot de beste prestaties te komen. Stel je eens voor wat er gebeurt als elke medewerker stuk voor stuk floreert? Er ontstaat synergie en dit tilt jouw organisatie naar een hoger level. Vol trots en energie werken jouw medewerkers samen aan dát waar jouw organisatie voor staat. Maar… hóe doe je dat als werkgever? IdentityWorks ondersteunt je hierbij. Als coach voor werkgevers help ik je bij de volgende vragen:

 • Welke talenten heeft jouw medewerker in huis en welke taken sluiten hier ideaal op aan?
 • Welke taken kan je het best beleggen bij welke werknemer?
 • Biedt jouw organisatie datgene dat het beste uit deze medewerker naar boven haalt?
 • Wat heeft deze medewerker nodig om door te ontwikkelen?
 • Wat is mijn stijl als werkgever en welke uitwerking heeft dit op mijn medewerkers?
 • Hoe is de chemie tussen de teamleden en kunnen we dit verder optimaliseren?
 • Kunnen de onderlinge communicatie of samenwerking versterken?
 • Kunnen we meer doelgericht en planmatig werken?
 • En nog vele andere vragen…

Wat gaan we doen?

Eerst hebben we een oriënterend gesprek. Welke doelen wil je bereiken als organisatie en welke rol spelen je werknemers hierin? Welke eisen stel je aan werknemers en wat verwacht je van een coach bij dit proces? Indien nodig heb ik ook een oriënterend gesprek met de werknemer(s) om te kijken of de klik aanwezig is. Coaching is immers altijd mensenwerk. Daarna gaan we van start:

 1. Ik zet altijd de TMA (Talenten Motivatie Analyse). Dit is een essentieel ingrediënt in het verbeteren van de prestaties van jouw werknemer. Met deze Talent Scan heb je in één oogopslag duidelijk wat de talenten zijn van je medewerkers. Daarnaast zie je wat eenieder nodig heeft vanuit zijn werkomgeving om dit talent te benutten.
 2. Een ander ingrediënt dat aan bod kan komen is de persoonlijke missie. Al de drijfveren, ideeën, wensen en gedachten brengen we terug tot één zin die dát omvat, waarop de werknemer met trots en voldoening op terugkijkt als hij later oud & grijs is. Matcht de persoonlijke missie met de missie van het bedrijf?
 3. Vervolgens geven we gezamenlijk invulling aan de actiepunten die de werknemer verder gaan helpen: welke doelen stellen we, wat is nodig voor deze doelen en hoe gaat hij dit realiseren? Ik hou ervan zaken lekker concreet te maken en over te gaan tot actie. We blijven dus niet hangen in het genereren van inzichten.
 4. In een laatste sessie stellen we een Plan van Aanpak samen. Daarin staat de vraag centraal: hoe gaat de werknemer zelfstandig verder om blijvend aan het succes te werken van zichzelf en jouw organisatie?
 5. Mogelijk vervolgen we het traject met onderhoudssessies. Dan zien we elkaar elke 3-6 maanden terug om de doelen weer scherp te stellen.

Ook is het mogelijk om onderhoudssessies in te zetten. Dan zie ik de werknemer eens in de 3 tot 12 maanden om zijn focus te houden op zijn ontwikkeling.

Waarom investeren in Talent Development?

Omdat dit zich op vele terreinen terugbetaalt! Mensen die hun talenten benutten, werken met veel plezier en energie. Dit resulteert in minder verzuim, hogere productiviteit en meer innovatie. Dit resulteert in aantrekkingskracht. Niet alleen voor werknemers maar ook voor klanten!

We kunnen op verschillende niveaus inzichten en acties teweegbrengen. Op individueel niveau per werknemer, in samenwerking tussen werknemer en werkgever en ook op teamniveau. Hoe meer inzicht en openheid bestaat op het vlak van ieders talenten, hoe meer de werknemers de organisatie naar een hoger level kunnen tillen!

Neem contact met mij op

Vul onderstaande velden in en ik neem contact met u op.