Ontslag? Laat je niet verrassen!

In de samenwerking tussen werkgever en werknemer kunnen verwachtingen nog wel eens uiteen lopen. Laat je niet verrassen! Niet als werknemer, niet als werkgever.

Voor zowel werkgever als werknemer is het prettig schriftelijke vastlegging van communicatie over het functioneren als standaard in te zetten. Openheid en transparantie versterkt het onderlinge vertrouwen. Zo blijven onderlinge verwachtingen duidelijk en kan het geen verrassing zijn wanneer verwachtingen omtrent het functioneren uiteen lopen en je kunt samenwerken aan de ontwikkeling. Samen ben je verantwoordelijk voor het afstemmen van de onderlinge verwachtingen over hoe het werk uitgevoerd wordt.

Ga samen aan de slag!

Ga samen aan de slag met deze tips van de arbeidsrechtadvocaat! Dit helpt jou als werkgever én als werknemer om niet geconfronteerd te worden met onaangename verrassingen.

1. Open communicatie

 • Open communicatie over het functioneren is belangrijk, ook buiten het functionerings- en/of beoordelingsgesprek om
 • Hou op gezette tijden een functionerings- en/of een beoordelingsgesprek

2. Verslaglegging

 • Leg gesprekken, reacties en evaluaties schriftelijk vast, algemeen en bij een verbetertraject
 • Zorg voor de mogelijkheid schriftelijk te reageren, zowel door werkgever als werknemer
 • Zorg voor ondertekening van gesprekken, reacties en evaluaties door werkgever en werknemer

3. Lopen verwachtingen uiteen?

 • Wanneer verwachtingen uiteenlopen bespreek dit met elkaar en wacht hier niet te lang mee
 • Wanneer werkgever en/ of werknemer van mening is dat dit verbetering vraagt, is het belangrijk gezamenlijk een verbetertraject te starten en specifiek te omschrijven hoe dit eruit ziet (SMART*)
 • Evalueer regelmatig het verbetertraject. Bespreek hierbij ook wat de consequenties zijn als de verwachtingen onvoldoende tot elkaar komen
 • Een verbetertraject duurt doorgaans 4 tot 9 maanden

Wanneer begin je hiermee?

Kortom, openheid voorkomt onaangename verrassingen. Begin hier meteen mee zodra iemand start met het werk. Maak er een vanzelfsprekendheid van. Het is voor zowel werkgever als werknemer fijn om op de hoogte te zijn van onderlinge verwachtingen en tegelijkertijd dit in alle openheid en vertrouwen te kunnen bespreken. Je weet hoe de ander erin staat.

Ondersteuning

In het verbeterplan staat ook welke begeleiding en ondersteuning de werknemer krijgt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om extra coaching en begeleiding, maar ook om een training of cursus. Met coaching op de nodige competenties en/ of een kleine aanpassing in het takenpakket kan al een grote vooruitgang gerealiseerd worden. Een goede coach bepaalt in overleg met werkgever en werknemer welke competenties ontwikkeling nodig hebben en welke aanpak gewenst is.

Meer weten?

Marc Gerritsen | Advocaten van Waerde

 • 06-81971081
 • mg@advocaten-van-waerde.nl
 • www.advocaten-van-waerde.nl

Hester van Zoelen | Performance, Business & Career Coach 

 • 06-24709714
 • hester@IdentityWorks.nl
 • www.IdentityWorks.nl

* SMART staat voor

 • Specifiek. Is de doelstelling eenduidig?
 • Meetbaar. Onder welke (meetbare/ observeerbare) activiteiten is het doel bereikt? Competenties zijn een waardevolle manier om gewenst gedrag te omschrijven
 • Acceptabel. Zijn deze doelen acceptabel voor zowel werknemer als werkgever?
 • Realistisch. Is het doel haalbaar?
 • Tijdsgebonden. Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Denk ook aan tussenstappen.